Melkveebedrijf Peek & Fokker

Wij   van melk en alles wat we daarvan kunnen maken!

Onze boerderij

Melkveebedrijf Peek & Fokker is voortgekomen uit een tweetal bedrijven. Het bedrijf van de fam. Peek en het bedrijf van de fam. Fokker. 

Het bedrijf van Sjon en Corine Peek is sinds 2007 gevestigd op de huidige locatie in Herveld. Toen zijn we verhuisd vanuit Utrecht naar de Betuwe met 80 melkkoeien. Sindsdien is er op het bedrijf veel veranderd. 

Zo is er in 2010 begonnen met de bouw van een nieuwe stal en deden 2 melkrobots hun intrede. Is er in 2012 een nieuw gedeelte voor de jongste kalveren gebouwd en hebben we in 2014 de oude ligboxenstal gerenoveerd voor het jongvee. Ook is in de loop der jaren het aantal koeien gegroeid. In 2017 hadden we er 130 met ongeveer 60 stuks jongvee. 

In 2017 hebben we besloten om te gaan samenwerken met onze (schoon)ouders Herman en Ellen Fokker en de bedrijven samen te voegen op de locatie in Herveld. 

Herman en Ellen hadden al 40 jaar een melkveebedrijf in De Meern. Daar molken zij 100 koeien met 2 robots en werd er geen jongvee meer gehouden. Om de samenvoeging vorm te geven hebben we in Herveld een stal bijgebouwd die nagenoeg identiek is aan de stal uit 2010. 

We verzorgen op ons bedrijf nu ongeveer 250 koeien, die worden gemolken door 4 melkrobots, en ongeveer 100 stuks jongvee. De zorg voor ons bedrijf, onze dieren en onze producten, doen we elke dag met veel passie en toewijding.